Architectuur

De kunst van het bouwen

Architectuur is de kunst van het bouwen. Dat is een definitie waar iedereen het over eens zal zijn. Toch is architectuur veel meer dan dat alleen, zoals bijvoorbeeld de manier waarop jij een ruimte beleeft.

Architectuur is het vormen van ruimtes. Als er minstens twee muren zijn, dan heb je een ruimte. Aan de architect de taak om deze ruimte zo vorm te geven dat de mens zich er prettig in voelt. Factoren die bepalen of een ruimte wel of niet geslaagd is zijn bijvoorbeeld: akoestiek, afmetingen, lichtinval, kleur, temperatuur en luchtvochtigheid.

Volgens Vitruvius is architectuur gebaseerd op drie principes, namelijk schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid. Architectuur heeft ook te maken met allerlei externe factoren, zoals de cultuur waarin gebouwd wordt, het klimaat, de beschikbaarheid van materialen en het geld wat de mensen er voor over hebben. Architectuur maken is het ontwerpen van een bouwwerk en daarbij rekening houden met zeer veel factoren.

Het beroep van architect is uniek in de wereld omdat zijn werk zowel het technische als het kunstzinnige vlak van de werkelijkheid bestrijkt. Een architect moet een gebouw ontwerpen wat mensen mooi vinden en technisch haalbaar is.

Iedereen heeft een mening over architectuur, maar er zijn maar weinig mensen die er verstand van hebben. Een architect ontwerpt een gebouw en bedrijft daarmee architectuur. Een paar eeuwen terug werd de architect ook wel de bouwmeester genoemd. Hij ontwierp, berekende en voerde uit. Alle mensen werden door hem aangestuurd. Omdat gebouwen tegenwoordig erg ingewikkeld zijn, zijn er veel specialismen ontstaan. Al deze partijen nemen in meer of mindere mate deel aan het bouwproces. In veel gevallen worden deze nog steeds aangestuurd door de architect, dat heet dan directievoering. Is het plan dermate groot dat de architect het zelf niet kan aansturen, dan wordt er een bouwmanager aangesteld. De architect kan een mooi gebouw mooi ontwerpen, maar het project staat of valt bij een goede uitvoering.

Terug naar overzicht